Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Nghiên cứu đề xuất nội dung quy hoạch không gian ngầm đô thị trong quy chuẩn quy hoạch xây dựng”

Ngày 2/12, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Nghiên cứu đề xuất nội dung quy hoạch không gian ngầm đô thị trong quy chuẩn quy hoạch xây dựng”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường Vũ Ngọc Anh là Chủ tịch Hội đồng.

Toàn cảnh cuộc họp.

Thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày kết quả thực hiện Nhiệm vụ trước Hội đồng, TS Vũ Tuấn Vinh – Chủ nhiệm đề tài cho biết: Trong những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa ở Việt Nam tăng lên nhanh chóng đã đặt ra nhu cầu phát triển không gian ngầm, cùng với đó là yêu cầu về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch không gian ngầm.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, hệ thống văn bản quy định pháp luật hiện hành về quy hoạch đã bước đầu đề cập đến nội dung quản lý không gian ngầm, như QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng, QCVN 07-3:2016/BXD - Tuynel, hào kỹ thuật; QCVN 13:2018/BXD - Gara ôtô. Tuy nhiên, những quy định này vẫn chưa thực sự hoàn thiện, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn của công tác quản lý Nhà nước liên quan đến quy hoạch không gian ngầm. Do đó, việc thực hiện Nhiệm vụ là đặc biệt cần thiết, mang ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao.

Mục tiêu của Nhiệm vụ là tổng quan về quy hoạch không gian ngầm đô thị; xây dựng cơ sở khoa học về quy hoạch không gian ngầm đô thị; đề xuất nội dung quy hoạch không gian ngầm đô thị để bổ sung vào quy chuẩn quy hoạch xây dựng.

Để thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhóm nghiên cứu đã tích cực sưu tầm, tham khảo tài liệu trong nước và quốc tế có liên quan, đồng thời áp dụng các phương pháp khoa học: điều tra, khảo sát; phân tích; thống kê; kế thừa; tổng hợp ý kiến chuyên gia, nhà quản lý…

Nhiệm vụ đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy định về khoảng cách giữa các công trình ngầm và hình thức bố trí công trình ngầm tại vị trí giao cắt. Cụ thể, tầng thứ nhất từ 0 đến -5m: Tuynel ngầm nông, hào kỹ thuật, cống bể kỹ thuật, đường dây, đường ống, hầm đi bộ, bãi đỗ xe ngầm nông; Tầng thứ 2 từ -5 đến -15m: Tuynel ngầm sâu, bãi đỗ xe ngầm sâu, hầm ôtô, tàu điện ngầm nông; Tầng thứ 3 từ -15m: Tàu điện ngầm sâu, hầm ôtô ngầm sâu.

Nhiệm vụ cũng đề xuất nguyên tắc đánh giá và lựa chọn khu vực quy hoạch không gian xây dựng ngầm; bổ sung, hoàn thiện quy định về phân vùng không gian xây dựng ngầm theo độ sâu; quy định về chỉ giới xây dựng ngầm và nguyên tắc kết nối không gian; bổ sung quy định về quyền sử dụng không gian ngầm; quản lý kết nối không gian ngầm với không gian mặt đất; quản lý kết nối các không gian ngầm…

Đóng góp ý kiến tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa, nâng cao hơn nữa chất lượng Báo cáo tổng kết, trong đó trọng tâm là: biên tập Báo cáo ngắn gọn, súc tích hơn; tổng quan rõ hơn thực trạng quy hoạch không gian ngầm đô thị, từ đó làm cơ sở đề xuất các nội dung quy hoạch không gian ngầm đô thị trong quy chuẩn quy hoạch xây dựng và trong các cơ chế, chính sách đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Nhà nước và phù hợp thực tiễn cuộc sống.

Nhóm nghiên cứu đồng thời làm rõ hơn quy hoạch gắn kết không gian ngầm với không gian chung của đô thị; cụ thể hóa những quy định cần bổ sung trong quy chuẩn; cần khu trú mô hình, các hoạt động trong không gian ngầm; rà soát, tham chiếu với các quy định pháp luật khác về quản lý, quy hoạch phát triển không gian ngầm. Đồng thời, làm rõ hơn đề xuất về phương hướng giải quyết những mâu thuẫn, bất cập trong chính sách hiện hành liên quan đến quản lý quy hoạch không gian ngầm...

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Vũ Ngọc Anh tổng hợp ý kiến góp ý của các chuyên gia thành viên Hội đồng và bổ sung một số góp ý về nội dung Báo cáo tổng kết. Qua đó, đề nghị nhóm nghiên cứu xem xét, tiếp thu đầy đủ, sớm hoàn thiện Báo cáo tổng kết để trình lãnh đạo Bộ Xây dựng quyết định.

(Nguồn:baoxaydung.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website