Nghiệm thu các nhiệm vụ thường xuyên của Viện Quy hoạch Đô thị và nông thôn quốc gia năm 2018

Ngày 11/4/2019, Bộ Xây dựng đã tổ chức nghiệm thu các nhiệm vụ thường xuyên năm 2018 của Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia (VIUP). PGS.TS. Vũ Ngọc Anh - Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường (Bộ Xây dựng) là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Toàn cảnh cuộc họp nghiệm thu

Theo báo cáo của VIUP, năm 2018 Viện có 10 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng được ký hợp đồng với Bộ Xây dựng. Trong số đó có 05 nhiệm vụ về chuyên môn, phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, và 05 nhiệm vụ thường xuyên như duy trì trang thông tin điện tử, xuất bản tạp chí, hợp tác quốc tế, đào tạo, công tác thư viện.

Các nhiệm vụ chuyên môn mà Viện đã thực hiện năm 2018 bao gồm: Tổng hợp, bổ sung cơ sở dữ liệu quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng và hạ tầng kỹ thuật; Tổng hợp thông tin công tác lồng ghép biến đổi khí hậu và nước biển dâng trong các quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật của 07 đô thị tỉnh lỵ thuộc 07 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng; Tổng hợp thông tin và đánh giá công tác thực hiện quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh khu vực miền Trung; Hệ thống hóa thông tin về các quy hoạch xây dựng vùng tỉnh toàn quốc; Tổng hợp thông tin phát triển đô thị của các đô thị loại V thuộc các tỉnh vùng Thủ đô và đề xuất các giải pháp quản lý phát triển đô thị theo kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam 2030.

Theo TS. Lưu Đức Cường - Viện trưởng Viện VIUP, tổng hợp năm 2018, Viện đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được cấp theo nhiệm vụ thường xuyên.

Đánh giá về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Bộ Xây dựng giao cho Viện VIUP, các thành viên Hội đồng đều nhất trí với các báo cáo của Viện, đánh giá Viện đã hoàn thành các nhiệm vụ theo Hợp đồng.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Vũ Ngọc Anh đồng tình với ý kiến đánh giá của các thành viên Hội đồng - đại diện các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng, nhất trí nghiệm thu kết quả của toàn bộ 10 nhiệm vụ thường xuyên của Viện, đồng thời đề nghị lãnh đạo Viện chỉ đạo hoàn thiện các báo cáo theo ý kiến góp ý của Hội đồng để nộp cho các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng trong thời gian sớm nhất./.

(Nguồn:xaydung.gov.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website