Nghiệm thu các nhiệm vụ thường xuyên của Viện Quy hoạch Đô thị và nông thôn quốc gia năm 2019

Ngày 14/5/2020, Bộ Xây dựng đã tổ chức nghiệm thu các nhiệm vụ thường xuyên năm 2019 của Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia (VIUP). Hội đồng nghiệm thu gồm 11 người do PGS.TS. Vũ Ngọc Anh - Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường (Bộ Xây dựng) làm Chủ tịch.

Quang cảnh chung

Theo báo cáo của VIUP, năm 2019 Viện có 10 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng được ký hợp đồng với Bộ Xây dựng. Trong số đó có 04 nhiệm vụ về chuyên môn, phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, và 06 nhiệm vụ thường xuyên như duy trì trang thông tin điện tử, xuất bản tạp chí, hợp tác quốc tế, đào tạo, công tác thư viện, công tác quản lý điều hành, công tác hành chính quản trị

Các nhiệm vụ chuyên môn mà Viện đã thực hiện năm 2019 bao gồm:

- Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển Viện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý hoạt động KH&CN của Viện

- Tổng hợp, rà soát, đánh giá quy hoạch không gian ven biển trong đồ án QHC đô thị thuộc các tỉnh duyên  hải Bắc Trung Bộ: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Đề xuất giải pháp quy hoạch phục vụ phát triển du lịch, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo vệ cảnh quan, giảm thiểu tác động môi trường và ứng phó BĐKH

- Xây dựng hướng dẫn quy hoạch tích hợp phục vụ công tác đổi mới QHĐT và QHXD phù hợp với Luật quy hoạch và các văn bản pháp luật liên quan

Phó Viện trưởng Nguyễn Thành Hưng trình bày tóm tắt nội dung các nhiệm vụ

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Viện trưởng Nguyễn Thành Hưng cho biết năm 2019, Viện đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được cấp theo nhiệm vụ thường xuyên. Thay mặt VIUP, Phó viện trưởng Nguyễn Thành Hưng đã trình bày tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện các nhiệm vụ.

Tại cuộc họp, các chủ nhiệm nhiệm vụ đã trao đổi thêm về những nội dung thành viên hội đồng cần làm rõ cũng như lắng nghe ý kiến góp ý của các thành viên hội đồng.

Chủ tịch Hội đồng Vũ Ngọc Anh kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Vũ Ngọc Anh đồng tình với ý kiến đánh giá của các thành viên Hội đồng, nhất trí nghiệm thu kết quả của toàn bộ 10 nhiệm vụ thường xuyên của VIUP năm 2019. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng đề nghị lãnh đạo Viện chỉ đạo hoàn thiện về nội dung và hồ sơ các báo cáo theo ý kiến góp ý của Hội đồng.

Thành viên hội đồng

Lãnh đạo và các chủ nhiệm thuộc VIUP 

 

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website