VIUP tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019

Ngày 4/10/2019, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019. Viện trưởng Lưu Đức Cường chủ trì hội nghị với sự tham dự của các đồng chí Phó Viện trưởng, trưởng phó các đơn vị thuộc Viện.

Quang cảnh chung

Mở đầu cuộc họp, đồng chí Hoàng Tấn Trúc – Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ đã trình bày báo cáo tóm lược tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III với những công việc cụ thể như: Công tác phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc; Công tác nghiên cứu khoa học: Công tác tư vấn quy hoạch, kiến trúc thuộc chức năng nhiệm vụ của Viện; Công tác điều hành quản lý Viện; Công tác đảng, công đoàn, đoàn thanh niên và các hội nghề nghiệp.

Trưởng phòng TCCB - Hoàng Tấn Trúc đã trình bày báo cáo tóm lược tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III

Trong công tác phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước, Viện đã tham gia góp ý, biên soạn nhiều văn bản pháp quy quản lý ngành như góp ý dự thảo danh mục bí mật nhà nước ngành xây dựng; Hoàn thiện trình Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QHXD QCVN 01:2019/BXD; Tham gia góp ý cho dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật về An toàn cháy cho nhà và công trình, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Nhà chung cư...

Toàn cảnh hội nghị

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2019, dự kiến trong tháng 12/2019 Viện sẽ nộp hồ sơ trình Bộ Xây dựng nghiệm thu. Bên cạnh đó, Viện chuẩn bị đăng ký các nhiệm vụ thường xuyên năm 2020.

Đối với các đồ án QH sử dụng vốn Bộ Xây dựng: Viện đã làm thủ tục quyết toán 01 đồ án đã hoàn thành (QHC XD Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La), đang triển khai thực hiện 07 đồ án và đang lập nhiệm vụ quy hoạch cho 01 đồ án.

Đối với các dự án điều tra, khảo sát sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế: Viện đang triển khai thực hiện 5 dự án.

Viện đã và đang triển khai thực hiện 21 đề tài nghiên cứu khoa học gồm 1 đề tài cấp Nhà nước, 06 đề tài trọng điểm cấp Bộ và 14 đề tài cấp Bộ, trong số đó đề tài cấp Nhà nước "Đổi mới toàn diện công tác lập quy hoạch đã báo cáo hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước, 4 đề tài đã tổ chức hội đồng nghiệm thu Bộ Xây dựng, 05 đề tài đã tổ chức Hội đồng cơ sở, 11 đề tài đang tiếp tục triển khai thực hiện.

9 tháng đầu năm 2019, 17 đồ án tư vấn quy hoạch thuộc chức chức năng nhiệm vụ của Viện đã được phê duyệt như ĐC QHC thành phố Vũng Tàu đến năm 2035; Điều chỉnh tổng thể QHCXD Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040; Điều chỉnh QHC thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn 2050...

Bên cạnh đó, Viện đã và đang thực hiện nhiều hợp đồng tư vấn lập quy hoạch, thiết kế kiến trúc. Nhìn chung, các đồ án đang được triển khai tích cực, phù hợp với yêu cầu của địa phương và chủ đầu tư.

Một số nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2019 đã được đưa ra như các đơn vị cần hoàn kết thúc dứt điểm các dự án còn tồn đọng trước và trong năm 2019, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án vốn Bộ XD, sự nghiệp kinh tế và dự án ký kết với địa phương, nhiệm vụ thường xuyên; Các công tác quản lý khác như rà soát quy chế còn thiếu, hoàn thành dự án cải tạo, chống xuống cấp trụ sở làm việc của Viện... cũng được đề ra trong báo cáo.

Viện trưởng Lưu Đức Cường tổng kết hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo đơn vị đã bổ sung, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện báo cáo sơ kết công tác của Viện; đóng góp ý kiến về công tác quản lý, điều hành Viện. Một vấn đề được thảo luận rất kỹ tại hội nghị đó là việc tập trung tháo gỡ công tác giải ngân, hoàn chứng từ cho các công trình vốn Bộ. Nhiều ý kiến cũng như đề xuất được trao đổi nhằm đẩy nhanh công tác giải ngân trong những tháng cuối năm. 

Tại hội nghị, Viện trưởng Lưu Đức Cường đã kết luận về công tác giải ngân. Bên cạnh đó, ông yêu cầu các đơn vị tập trung vào thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 2019, đáp ứng chất lượng và tiến độ cũng như công tác giải ngân. Ông lưu ý các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đồ án, đề tài NCKH, dự án chậm tiến độ. Ông cho ý kiến đối với từng đồ án, công trình cụ thể cần hoàn thành sớm. Ngoài ra, Viện trưởng có những chỉ đạo đối với từng mảng công việc của Viện. Theo Viện trưởng, thời gian đến hết năm không còn nhiều, đây là giai đoạn nước rút, các đơn vị cần động viên cán bộ viên chức tập trung tối đa để hoàn thành các công việc theo kế hoạch.

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website