VIUP tổ chức Hội nghị giao ban kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 5-6/2019

Ngày 7/5/2019, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) đã tổ chức Hội nghị giao ban kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 5-6/2019 dưới sự điều hành của Viện trưởng Lưu Đức Cường. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Viện, trưởng phó các phòng, ban, đơn vị thuộc Viện, Chủ tịch Công đoàn và Bí thư đoàn thanh niên.

Quang cảnh chung

Mở đầu cuộc họp, đồng chí Hoàng Tấn Trúc – Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ đã trình bày báo cáo tóm lược tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tính đến  tháng 4/2019 với những công việc cụ thể như: Công tác phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc; Công tác nghiên cứu khoa học: Công tác tư vấn quy hoạch, kiến trúc thuộc chức năng nhiệm vụ của Viện; Công tác điều hành quản lý Viện;

Theo đó, Viện tham gia góp ý, biên soạn văn bản pháp quy quản lý ngành như tham gia tổ biên tập và bộ phận giúp việc về xây dựng báo cáo đánh giá quá trình đô thị hóa ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và mục tiêu nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2030, kế hoạch 5 năm 2021-2025, phục vụ xây dựng Văn kiện đại hội Đảng 13; Tham gia tổ biên tập thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển, và xử lý chất thải rắn sinh hoạt...  Đối với công tác thực hiện nhiệm vụ thường xuyên: Hồ sơ sản phẩm nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2018 đã được Bộ Xây dựng nghiệm thu và đã đăng ký danh mục 10 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2019, đã nộp đề cương và dự toán để Bộ XD phê duyệt. Bên cạnh đó, Viện tiếp tục thực hiện các dự án điều tra khảo sát sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, các đồ án quy hoạch sử dụng vốn Bộ Xây dựng, các đề tài nghiên cứu khoa học...

Đồng chí Hoàng Tấn Trúc trình bày báo cáo tóm lược tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tính đến tháng 4/2019

Tính đến tháng 4/2019, Viện đã và đang triển khai thực hiện 05 dự án điều tra, khảo sát sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế và 01 dự án vốn ODA; Đối với các đồ án vốn Bộ có 03 đồ án triển khai  trước năm 2018 (01 đồ án "QHC xây dựng khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La" đã được phê duyệt, 01 đồ án "QHXD hệ thống trụ sở làm việc của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại thủ đô Hà Nội đến năm 2030" đã báo cáo Thủ tướng chính phủ, chờ phê duyệt, 01 đồ án chờ chủ trương triển khai); 04 đồ án triển khai trong năm 2018 thực hiện theo đúng tiến độ, 01 đồ án đang lập nhiệm vụ và dự toán. Trong số các đề tài NCKH có một số đề tài ký năm 2016, 2017 bị chậm tiến độ, chưa hoàn thành cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ. 07 đề tài ký năm 2018 cần đảm bảo đúng tiến độ để hoàn thành đúng hạn. Theo danh mục các nhiệm vụ KHCN năm 2019 Bộ trưởng BXD phê duyệt, VIUP được bộ giao cho thực hiện 03 đề tài.

Báo cáo cũng đề cập tới công tác tổ chức hành chính, quản lý khoa học kỹ thuật, giám sát chất lượng đồ án, công tác kế hoạch tài chính, công tác thông tin, đào tạo và HTQT.

Tiếp đó, lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo tình hình thực hiện các đồ án, đề tài, dự án cũng như những khó khăn, vướng mắc gặp phải, đặc biệt đối với những công trình chậm tiến độ. Trên cơ sở đó, Viện trưởng đã trao đổi, đưa ra phương hướng giải quyết các vấn đề còn tồn tại.

Một vấn đề nữa được đưa ra lấy ý kiến của các đồng chí lãnh đạo đơn vị đó là việc điều chỉnh quy chế khoán. Qua trao đổi, các ý kiến đều đồng thuận với chủ trương của Viện và đề xuất một số ý kiến nhằm đảm bảo thực hiện cơ chế khoán có sự công bằng giữa các đơn vị.

Tại cuộc họp, các Phó Viện trưởng đã cho ý kiến về một số mảng công việc được giao phụ trách.

Viện trưởng Lưu Đức Cường kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Viện trưởng Lưu Đức Cường đề nghị các đơn vị đôn đốc cán bộ tập trung khẩn trương hoàn thiện các đồ án, đề tài, dự án chậm tiến độ. Bên cạnh đó, bộ phận kế hoạch thị trường cần tiếp tục quyết liệt trong công tác tìm việc, bộ phận kế toán có giải pháp thu hồi nợ. Ngoài ra, Viện trưởng đã cho ý kiến về kế hoạch nghỉ mát hè 2019 cho cán bộ, viên chức VIUP do Chủ tịch công đoàn đề xuất và chỉ đạo một số nội dung khác tại cuộc họp và yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website