VIUP tổ chức họp nghiệm thu đề tài

Ngày 12/8/2022, Hội đồng KHKT cấp cơ sở VIUP tổ chức họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, hướng dẫn xây dựng bộ tiêu chí phân vùng sử dụng đất áp dụng cho lập đồ án quy hoạch đô thị theo định hướng đổi mới phương pháp luận quy hoạch và phát triển đô thị”. Hội đồng do Phó Viện trưởng Hoàng Vĩnh Hưng làm chủ tịch.

Thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS.KTS Lê Kiều Thanh báo cáo tóm tắt nội dung đề tài. Báo cáo tập trung vào những nội dung sau: Tổng quan phân vùng sử dụng đất; Cơ sở khoa học đề xuất phân vùng sử dụng đất; Giải pháp phân vùng sử dụng đất; Hướng dẫn phân vùng sử dụng đất.

Bà Lê Kiều Thanh cho rằng đề tài này hướng tới xây dựng công cụ phân vùng sử dụng đất định hướng cho đô thị thành những vùng sử dụng đất khác nhau như phân vùng trung tâm, dân cư, công nghiệp, thương mại, hỗn hợp trên nguyên tắc của thị trường và từ đó tạo ra các không gian đô thị theo phân vùng sử dụng đất thông qua các quy định quản lý về loại đất sử dụng, mật độ sử dụng đất, tầng cao, khoảng đệm cách ly an toàn môi trường...

Từ nghiên cứu, bà đề nghị sửa đổi cả quy trình quy hoạch từ phân loại công trình, phân loại đất, thống nhất giữa ngành XD và TNMT, giữa Quy hoạch và thực hiện, đánh giá QH. Bên cạnh đó, cần thay đổi trong tư duy lập quy hoạch: quy hoạch tổng thể sang quy hoạch chiến lược, quy hoạch dựa trên bằng chứng.

Các thành viên hội đồng cho rằng đề tài được nghiên cứu công phu, nội dung phong phú, nhiều thông tin có giá trị. Tuy nhiên cần chỉnh lại cấu trúc của đề tài, bổ sung bộ tiêu chí…

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch hội đồng Hoàng Vĩnh Hưng đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu. Ông đề nghị nhóm nghiên cứu cần tái cấu trúc nội dung, trình bày nội dung đề tài theo format chuẩn, bổ sung thêm bộ tiêu chí, văn phong cần diễn đạt mạch lạc, dễ hiểu… Bên cạnh đó, nhóm cần hoàn thiện đề tài theo đóng góp ý kiến của thành viên hội đồng và các chuyên gia phản biện.

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website