Viện trưởng VIUP trúng cử Ban chấp hành và Ban thường vụ Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam nhiệm kỳ VI (2020-2025)

Ngày 16/10/2020, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VECAS) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đã đến dự Đại hội, cùng tham dự có đại diện lãnh đạo trên 100 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tư vấn xây dựng trên cả nước.

Quang cảnh chung

Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ V (2015-2020) cho biết trong nhiệm kỳ qua, ngành xây dựng, trong đó có lực lượng tư vấn xây dựng của Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã đóng góp không nhỏ vào thành tựu phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật của nền kinh tế. Bên cạnh đó, những thách thức về công nghệ, kỹ thuật, quản trị doanh nghiệp, thay đổi chính sách và dịch bệnh Covid 19 đã ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức tư vấn xây dựng. Tuy vậy, hoạt động của Hiệp hội nhiệm kỳ V đã thực hiện có hiệu quả các chương trình đề ra, nâng cao vị thế và uy tín của Hiệp hội trong nước và quốc tế.

Thứ trưởng BXD Nguyễn Tường Văn phát biểu tại đại hội

Xác định việc tham gia xây dựng cơ chế chính sách là nhiệm vụ quan trọng của Hiệp hội, Hiệp hội đã tổ chức lấy ý kiến góp ý xây dựng cơ chế, chính sách thông qua hội nghị góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản, tập huấn và cập nhật các chính sách mới liên quan. Hiệp hội có nhiều báo cáo tham luận tại các hội thảo về pháp luật xây dựng, tháo gỡ khó khăn vướng mắc do nhiều cơ quan như Chính phủ, Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội, Bộ Xây dựng, Cục quản lý đấu thầu, Bộ Xây dựng… các hội nghề nghiệp tổ chức.

Từ sau Đại hội V, hội nghị Thường trực Hiệp hội đã xác định thế mạnh của Hiệp hội là thành viên duy nhất của FIDIC tại Việt Nam. Hiệp hội đã tập trung xây dựng, tổ chức các khóa tập huấn mẫu hợp đồng FIDIC theo chương trình và do giảng viên quốc tế của FIDIC trực tiếp giảng dạy. Từ năm 2016-2019 đã tổ chức 14 khóa tập huấn mẫu Hợp đồng FIDIC, 11 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu, quản lý dự án, hợp đồng xây dựng, đào tạo BIM… tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.

Công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD của Hiệp hội là nhiệm vụ được cơ quan quản lý nhà nước giao thực hiện dịch vụ công nên đòi hỏi phải liên tục hoàn thiện, nâng cao kỹ năng, đầu tư cơ sở vật chất để đáp ứng tốt nhất yêu cầu theo quy định của pháp luật. Kết quả từ năm 2017 đến 10/9/2020, đã tổ chức 61 đợt sát hạch tại các địa điểm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa; đã cấp 4222 chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III cho cá nhân thuộc các đơn vị hội viên Hiệp hội.

Công tác hợp tác quốc tế trong những năm qua đã hỗ trợ cho Hiệp hội nâng cao năng lực quản lý, tính chuyên nghiệp của tổ chức xã hội nghề nghiệp, nâng cao vai trò và vị thế của Hiệp hội ở cả trong nước và quốc tế.

Đại hội cũng đề ra phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ VI (2020-2025): Tiếp tục thực hiện hiệu quả các hoạt động nhiệm kỳ V và triển khai các chương trình, hoạt động đáp ứng yêu cầu quản trị, công nghệ số của Chính phủ. Trong đó tập trung kiện toàn tổ chức, tăng cường hiệu quả hoạt động của Hiệp hội. Thực hiện hiệu quả các Chương trình hoạt động:

- Chương trình phát triển Hội viên

- Chương trình đào tạo, tập huấn

- Chương trình tham gia xây dựng cơ chế chính sách pháp luật

- Chương trình nâng cao năng lực tư vấn xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD

- Chương trình thực hiện đối ngoại, hợp tác quốc tế

Đại biểu bầu BCH và Ban thường vụ bằng hình thức biểu quyết

Ra mắt BCH nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã tiến hành công tác bầu cử Ban chấp hành và Ban kiểm tra Nhiệm kỳ VI (2020-2025). Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và minh bạch, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới, nhiệm kỳ VI (2020-2025) với 96 đồng chí  trong đó có 33 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ. 

PGS.TS.KTS Lưu Đức Cường - Viện trưởng VIUP tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành và Ban thường vụ Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam nhiệm kỳ VI (2020-2025).

Bà Nguyễn Thị Duyên, tiếp tục tái cử giữ chức Chủ tịch Hiệp hội.

Viện trưởng VIUP trúng cử vào BCH và Ban thường vụ nhiệm kỳ 2020-2025

 

 

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website