80 tỷ đồng xây dựng các tuyến nội thị thị trấn Prao

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình các tuyến nội thị thị trấn Prao, huyện Đông Giang nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông nội thị, sắp xếp dân cư trong khu vực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo đó sẽ đầu tư xây dựng 5 đoạn tuyến đường nội thị thị trấn Prao theo quy hoạch, với tổng chiều dài 1.660,1m và đoạn tường chắn taluy dương dài khoảng 122,91m.

Cụ thể: tuyến số 1A (khoảng 248m), bắt đầu tại nút N14 tiếp nối tuyến đường nội thị số 1, điểm cuối tuyến giao đường quy hoạch bao khu phía tây ven sông A Vương. Tuyến số 2 (khoảng 420m), bắt đầu tại nút N1 trước khu Huyện ủy, điểm cuối tại nút N13 giao tuyến đường nội thị số 1. Tuyến số 5 (khoảng 507m), bắt đầu tại N24 giao đường Hồ Chí Minh đoạn gần cầu cũ A Vương, điểm cuối giao tuyến đường nội thị đầu cầu mới A Vương.

Tuyến số 6 (khoảng 191m), bắt đầu tại nút N18 giao với tuyến số 7, điểm cuối tại nút N14 giao tuyến đường nội thị số 1. Tuyến số 10 (khoảng 292m), bắt đầu tại nút N20 giao với tuyến số 7, điểm cuối tại nút N15 giao với tuyến số 6. Tường chắn dọc theo tường rào trước khu Huyện ủy, chiều dài 122,91m.

Dự án với tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng. Trong đó ngân sách tỉnh 56 tỷ đồng; còn lại là ngân sách huyện Đông Giang dùng bố trí thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư phần còn lại của dự án. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2019 - 2023.

(Nguồn:baoquangnam.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website