Bà Rịa - Vũng Tàu: Định giá cụ thể đối với 140 khu đất, thửa đất

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có Quyết định phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2019. Mục đích của việc định giá nhằm giúp các cơ quan Nhà nước thực hiện việc xác định giá đất bồi thường, hỗ trợ tái định cư; đấu giá quyền sử dụng đất và thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất...

Theo đó, có 140 khu đất, thửa đất sẽ được định giá cụ thể, trong đó có 101 khu đất, thửa đất thuộc diện thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 39 khu đất, thửa đất cần định giá để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh lựa chọn tổ chức tư vấn xây dựng giá đất có năng lực, đồng thời tổ chức điều tra, tổng hợp thông tin về giá đất thị trường để có thể định giá một cách chính xác, phù hợp.

Liên quan đến đất dự án, theo thông tin từ Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tỷ lệ dự án chưa thu hồi đất cao. Trên địa bàn tỉnh có 418 dự án có thu hồi đất, với diện tích 2.933 ha để thực hiện trong năm 2019. Đến nay, số dự án, công trình đã và đang thực hiện thu hồi đất là 186 dự án (đạt tỷ lệ 44,5%), diện tích thu hồi đất 1.256 ha (đạt tỷ lệ 42,82%). Trong đó, một số địa phương có số dự án, diện tích đất thu hồi lớn nhưng chưa triển khai thu hồi đất, gồm: TX. Phú Mỹ (số dự án chưa triển khai thu hồi đất là 67/71 dự án, chiếm tỷ lệ 94,37%); TP. Vũng Tàu (số dự án chưa triển khai là 61/67 dự án, chiếm tỷ lệ 91,04%).

Nguyên nhân dẫn đến tiến độ thu hồi đất tại các dự án chậm là do chưa thống nhất được giá bồi thường, chính sách hỗ trợ cho người dân; dự án chậm tiến độ hoặc phải điều chỉnh quy hoạch cục bộ.

(Nguồn:monre.gov.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website