Bình Định: Giám sát thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở xã hội

Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh Bình Định) đã thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết số 31/2015/NQ - HĐND về kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020 và Nghị quyết số 64/2017/NQ - HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020.

Đoàn sẽ giám sát trực tiếp tại Sở Xây dựng, Sở TN&MT, chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, UBND TP Quy Nhơn từ ngày 23.5 đến 4.6 với các nội dung: Tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh theo nhiệm vụ và kết quả triển khai thực hiện của các sở, địa phương. Đoàn cũng sẽ đi thực tế một số dự án nhà ở xã hội tại TP Quy Nhơn.

Qua giám sát, Đoàn sẽ làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục nhằm thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển nhà ở xã hội.

(Nguồn:baobinhdinh.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website