Bộ Xây dựng tham vấn ý kiến xây dựng chính sách NƠXH tại Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030

Ngày 18/7, Bộ Xây dựng đã phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (Koica) tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến các bộ, ngành đối với một số đề xuất của dự án “Xây dựng chính sách tổng thể nhà ở xã hội tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030” do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại.

Hội thảo xin ý kiến đối với một số đề xuất của dự án “Xây dựng chính sách tổng thể nhà ở xã hội tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030” có sự tham gia của nhiều chuyên gia Hàn Quốc và đại diện các bộ, ngành ở Việt Nam.

Diện tích nhà ở xã hội ở Việt Nam còn thấp

Tại hội thảo, ông Hà Quang Hưng - Cục phó Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản, Giám đốc Ban Quản lý dự án đã trình bày khái quát tình hình thị trường nhà ở xã hội (NƠXH) tại Việt Nam.

Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã xác định mục tiêu đến năm 2020, diện tích NƠXH trên cả nước đạt 12,5 triệu m2 sàn. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, diện tích NƠXH trên cả nước chỉ đạt khoảng 30% so với mục tiêu đặt ra, khoảng 4 triệu m2 sàn.

Theo đánh giá của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, việc phát triển thị trường NƠXH tại Việt Nam còn gặp một số hạn chế như khó khăn về cân đối nguồn vốn ngân sách; thiếu các định chế tài chính tham gia hỗ trợ vốn cho phát triển nhà ở; các địa phương chưa quan tâm đúng mức đến việc xây dựng các chương trình phát triển NƠXH; các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hầu như không đầu tư xây dựng NƠXH vì lãi suất vay vốn cao, trong khi thời gian thu hồi vốn dài, lợi nhuận thấp...

Trước tình hình này, Thủ tướng Chính phủ đã bàn hành Quyết định số 848/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng chính sách tổng thể nhà ở xã hội tại Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030” do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại.

Dự án được tiến hành trong thời gian 3 năm, từ tháng 11/2018, với mục tiêu nâng cao quyền được có nhà ở của các hộ gia đình thu nhập thấp tại khu vực đô thị và công nhân ở các khu công nghiệp tại Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030. Trong đó, dự án có 2 mục tiêu cụ thể là nghiên cứu, đề xuất Chiến lược phát triển NƠXH tại Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và nghiên cứu, đề xuất chính sách NƠXH giai đoạn 2021-2030 nhằm góp phần sửa đổi Luật Nhà ở hiện nay.

Để thực hiện các mục tiêu của Dự án, Bộ Xây dựng đã phối hợp Koica tổ chức hội thảo định kỳ giúp các chuyên gia Hàn Quốc có cơ hội trao đổi trực tiếp với các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân liên quan để tìm hiểu thông tin và xin ý kiến đóng góp đối với các đề xuất trong từng giai đoạn của Dự án.

Chuyên gia Hàn Quốc đề xuất những nội dung gì?

Trong thời gian diễn ra hội thảo, nhóm các chuyên gia thực hiện Dự án đã trình bày 10 đề xuất sơ bộ đối với việc điều chỉnh cơ chế chính sách phát triển NƠXH, căn cứ theo kinh nghiệm quốc tế và các dữ liệu đã thu thập được về tình hình phát triển NƠXH tại Việt Nam.

Ở nội dung “Phân khúc các nhóm thu nhập để lựa chọn các nhóm thụ hưởng NƠXH”, chuyên gia Hàn Quốc đề xuất đặt tiêu chí giúp những người có thu nhập thấp ở nhóm 2 và nhóm 3 (trong 5 nhóm thu nhập tại Việt Nam) đủ điều kiện mua NƠXH, hỗ trợ nhóm người nghèo nhất (nhóm 1) thông qua các chính sách phúc lợi nhà ở bổ sung, thu hút những người có thu nhập cao (nhóm 4 và nhóm 5) mua nhà ở thương mại và tìm phương pháp để hạ giá đất hoặc kiểm soát giá nhà ở; cung cấp NƠXH cho thuê dưới 50% giá cho thuê thị trường dành cho nhóm người nghèo nhất sau năm 2030.

Với nội dung “Phạm vi đề xuất của tiêu chuẩn nhà ở tối thiểu”, chuyên gia Hàn Quốc đề xuất thiết lập tiêu chuẩn nhà ở tối thiểu của Việt Nam thông qua nghiên cứu các trường hợp quốc tế và xem xét các đặc điểm của nhóm người thụ hưởng, đồng thời xây dựng Mô hình chuẩn nhà ở xã hội.

Ở 3 vấn đề “Đa dạng hóa các nhà cung cấp NƠXH: Vai trò của khu vực công”, “Đa dạng hóa các nhà cung cấp NƠXH: Phát triển khu vực tư nhân” và “Phát triển đô thị (đất đai) & NƠXH của khu vực công, nội dung đề xuất của nhóm chuyên gia là tăng cường vai trò của khu vực Nhà nước bằng cách xây dựng và cung cấp NƠXH trực tiếp thông qua các doanh nghiệp quốc doanh được thành lập bởi chính quyền Trung ương và địa phương; Giới thiệu phương thức phát triển chung giữa công ty xây dựng tư nhân, chủ sở hữu quyền sử dụng đất hoặc chủ sở hữu nhà; Giới thiệu sơ đồ phát triển đô thị được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách...

Trong nội dung “Thu hồi đất và bồi thường cần thiết để đảm bảo đất xây dựng NƠXH”, các chuyên gia có đưa 2 đề xuất cải thiện quy trình thu hồi đất và tiêu chuẩn thẩm định giá trị bồi thường dựa trên kinh nghiệm của Hàn Quốc.

Bàn về “Quỹ phát triển nhà ở để tài trợ NƠXH”, phía Hàn Quốc đã đề xuất thành lập Quỹ phát triển nhà ở do Chính phủ Việt Nam kiểm soát để thúc đẩy các dự án NƠXH, xây dựng hệ thống đăng ký mua để phân bổ nhà ở hợp lý trong một thời gian dài...

Trong nội dung “Thứ tự các đối tượng được Chính phủ Việt Nam ưu tiên cung cấp nhà ở”, các chuyên gia Hàn Quốc đề xuất Chính phủ xác định quy mô và nguồn cung NƠXH bằng cách thiết lập thứ tự ưu tiên các mục tiêu hỗ trợ NƠXH, tạo ba nhóm ưu tiên để phân phối NƠXH khan hiếm “một cách hợp lý và công bằng...”

Với nội dung “Quy trình chung của dự án xây dựng nhà ở”, các đề xuất của nhóm chuyên gia là lựa chọn chủ đầu tư có năng lực thực hiện dự án một cách nhanh chóng để tăng nguồn cung NƠXH; thúc đẩy các quy trình xây dựng để giảm thời gian và chi phí xây dựng, từ đó giảm giá bán NƠXH...

Thảo luận về “Sự khác biệt giữa nhà ở thương mại và NƠXH trong chi phí cấp đất”, nhóm chuyên gia Hàn Quốc đề xuất Chính phủ hạ giá đất cho dự án đầu tư xây dựng nhà ở để thúc đẩy phát triển NƠXH. Các doanh nghiệp được tính vào giá bán toàn bộ chi phí đầu tư và các chi phí hợp pháp khác, cộng thêm tối đa 10% lợi nhuận định mức. Giá bán NƠXH phải được UBND cấp tỉnh thẩm định...

Sau khi các chuyên gia Hàn Quốc hoàn tất việc trình bày đề xuất, xin ý kiến đóng góp cho các vấn đề cụ thể và đề nghị cung cấp thông tin, đại diện các bộ, ngành Việt Nam sẽ trả lời để hai bên cùng thảo luận.

Kết thúc hội thảo, đại diện nhóm các chuyên gia cam kết sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan đến Dự án để chỉnh sửa, bổ sung các đề xuất đầy đủ và hợp lý hơn cho các lần thảo luận kế tiếp.

(Nguồn:baoxaydung.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website