Giao cho cấp huyện tiếp tục quản lý Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản 3847/UBND-NC ngày 11-8-2020 giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trực tiếp quản lý công chức, lao động hợp đồng thuộc Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị địa bàn trong thời gian có quyết định chính thức của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội tạm giao Chủ tịch UBND cấp huyện quản lý công chức, lao động hợp đồng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị (ảnh minh họa).

Trước đó, theo Quyết định 26/2018/QĐ-TTg ngày 22-6-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội, thời hạn thí điểm là 2 năm (từ ngày 10-8-2018), như vậy đến ngày 10-8-2020 là hết thời hạn thí điểm.

Qua đánh giá kết quả thực hiện mô hình thí điểm, UBND thành phố đã báo cáo Ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy và biên chế, Ban Thường vụ Thành ủy thông qua; hoàn thành xin ý kiến Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng và Thanh tra Chính phủ; hiện đang kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện mô hình thí điểm trên trong 3 năm tiếp theo (đến ngày 10-8-2023).

Trong khoảng thời gian từ ngày 10-8-2020 đến khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định chính thức, UBND thành phố giao Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ công chức, lao động hợp đồng đang công tác tại Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn, để tham mưu giúp UBND cấp huyện thực thi các quy định pháp luật trong lĩnh vực trật tự xây dựng đô thị.

Chủ tịch UBND cấp huyện phân công công chức, lao động hợp đồng thuộc Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, huyện, thị xã phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn trong việc kiểm tra, thiết lập hồ sơ, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm, phối hợp với các phòng, ban liên quan trong việc tham mưu giúp UBND quận, huyện, thị xã xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo thẩm quyền và theo phân cấp.

UBND thành phố cũng chỉ đạo tạm thời không sử dụng các chức danh Đội trưởng, Đội phó và con dấu của Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trong thực thi công vụ theo Quyết định 3406/QĐ-UBND ngày 4-7-2018 của UBND thành phố về việc thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội.

UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND thành phố về kết quả công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

(Nguồn:hanoimoi.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website