Góp ý Đề án phát triển Khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa

Phúc đáp công văn của Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng vừa có văn bản góp ý Đề án phát triển Khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Theo Bộ Xây dựng, việc hình thành Khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa tại phường Gềnh Ráng, TP Quy Nhơn phù hợp với định hướng phát triển không gian xác định trong đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt tại Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, đề xuất miễn tiền sử dụng đất đối với các dự án nhà ở cho chuyên gia, người lao động thuê khi làm việc tại Khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đề xuất bố trí nhà ở công vụ cho chuyên gia, nhà khoa học làm việc tại Khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa là chưa có cơ sở do chưa phù hợp với quy định pháp luật hiện hành về nhà ở.

Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị đã quy định mô hình tổ chức Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị, Bộ Xây dựng đề nghị đơn vị soạn thảo đề án nghiên cứu.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời Công văn số 5787/VPCP-KGVX ngày 02/7/2019, đề nghị Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tổng hợp.

(Nguồn:baoxaydung.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website