Góp ý Kế hoạch đầu tư xây dựng nhà ở công vụ của Bộ Quốc phòng

Bộ Xây dựng vừa có văn phúc đáp Bộ Quốc phòng về Kế hoạch đầu tư xây dựng nhà ở công vụ giai đoạn năm 2021 - 2025 và giai đoạn đến năm 2030.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Theo Bộ Xây dựng, kế hoạch đầu tư xây dựng nhà ở công vụ giai đoạn năm 2021 - 2025 và giai đoạn đến năm 2030 trong Bộ Quốc phòng cần được nghiên cứu xây dựng bảo đảm phù hợp với Kế hoạch đầu tư công trung hạn phát triển nhà ở công vụ giai đoạn 2021 – 2025 của Bộ Quốc phòng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đề nghị bổ sung thêm căn cứ pháp lý là Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ.

Đánh giá cụ thể hơn thực trạng về quỹ nhà ở công vụ trước đây và quỹ nhà ở công vụ sau khi Luật Nhà ở năm 2014 có hiệu lực thi hành, từ đó dự báo nhu cầu về nhà ở công vụ giai đoạn 2021 - 2015 và đến năm 2030, có tính đến đặc thù của nhà ở công vụ chỉ dành để cho thuê và đối tượng được thuê nhà công vụ phải trả lại nhà khi hết thời hạn được thuê.

Xây dựng Kế hoạch đầu tư xây dựng nhà ở công vụ giai đoạn năm 2021 – 2025 và cho từng năm, trong đó, cần xác định thứ tự ưu tiên thực hiện dự án, tập trung bố trí nguồn vốn vào các dự án trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp, không hiệu quả.

Có quy trình chặt chẽ để lựa chọn đúng đối tượng có nhu cầu, đủ tiêu chuẩn thuê nhà ở công vụ phù hợp với điều kiện cụ thể của Bộ Quốc phòng, tránh tình trạng thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về Kế hoạch đầu tư xây dựng nhà ở công vụ giai đoạn năm 2021 - 2025 và giai đoạn đến năm 2030, đề nghị Bộ Quốc phòng tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

(Nguồn:baoxaydung.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website