Góp ý đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch Đầm Rưng, Vĩnh Phúc

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc góp ý đồ án quy hoạch phân khu (QHPK) tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch Đầm Rưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 20/9/2012 và UBND tỉnh Vĩnh Phúc) và các văn bản pháp lý có liên quan thì việc triển khai QHPK tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch Đầm Rưng, huyện Vĩnh Tường nhằm cụ thể hóa quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 là cần thiết, đảm bảo cơ sở pháp lý để quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

Tuy nhiên, cần lưu ý về quy mô, tính chất, chức năng sử dụng đất phải tuân thủ định hướng của quy hoạch xây dựng vùng tỉnh và quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng.

Điều chỉnh và bổ sung tên đồ án thành “Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch Đầm Rưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc” để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Xây dựng năm 2014.

Phạm vi QHPK bao gồm 105,424ha mặt nước Đầm Rưng, do vậy việc triển khai quy hoạch xây dựng phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch ngành thủy lợi trên địa bàn và có giải pháp bảo vệ, duy trì chất lượng nguồn nước, hệ sinh thái… của Đầm Rưng.

Về tính chất quy hoạch: Có thể xem xét khai thác quỹ đất xung quanh Đầm Rưng để phát triển dịch vụ, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng theo mùa, cải tạo đô thị gắn với quy hoạch chung thị trấn Tứ Trưng, đảm bảo phù hợp với điều kiện tự nhiên và hiện trạng khu vực.

Phân khu chức năng và chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đảm bảo phù hợp với tính chất quy hoạch và các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành (mật độ xây dựng, tầng cao công trình…) đối với khu du lịch – dịch vụ thương mại.

Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật: Đảm bảo sự lồng ghép với các quy hoạch chuyên ngành có liên quan, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và có tính khả thi; đặc biệt là mạng lưới đường đảm bảo kết nối thuận tiện, đồng bộ với hệ thống giao thông của khu vực. Thu gom và xử lý nước thải phải đảm bảo không làm ô nhiễm môi trường nước Đầm Rưng.

Bổ sung đề xuất các hạng mục ưu tiên đầu tư, sơ bộ nguồn vốn và nguồn lực thực hiện; dự thảo Quy định quản lý theo đồ án và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án QHPK.

Tiếp thu và giải trình các ý kiến góp ý của các cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc và của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc tại Văn bản số 3093/SXD-QHKT ngày 14/9/2018. Tổ chức lấy ý kiến tham gia của tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư khu vực lập quy hoạch trước khi thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Hồ sơ thuyết minh, bản vẽ phải đảm bảo đầy đủ nội dung, yêu cầu của QHPK xây dựng khu chức năng đặc thù theo Điều 13, Nghị định số 44/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

(Nguồn:baoxaydung.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website