Góp ý dự thảo Đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành Dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp Bộ Kế hoạch và Đầu tư góp ý dự thảo Đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành Dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Bộ Xây dựng thống nhất về cơ bản đối với nội dung dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành Dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo và gửi kèm.

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Bộ Xây dựng đã triển khai các hoạt động, chương trình, đề án nhằm áp dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực xây dựng bao gồm:

Triển khai Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình (Quyết định số 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/2016) làm tiền đề cho việc tiến tới mô hình thiết kế xây dựng ảo (Virtual Design and Construction);

Triển khai Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng (Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017), trong đó Bộ Xây dựng sẽ xây dựng, hoàn thiện và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về định mức, giá xây dựng và dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị;

Xây dựng Đề án “Phát triển đô thị thông minh Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”;

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch, kiến trúc;

Xây dựng hệ thống phần mềm thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Theo đó, một số định hướng đến năm 2025 của ngành Xây dựng đối với việc áp dụng công nghệ thông tin sẽ tập trung vào:

Hoàn thiện hành lang pháp lý, khuyến khích áp dụng mô hình thiết kế xây dựng ảo trong đầu tư xây dựng trên phạm vi toàn quốc, đảm bảo khả năng kết nối, xuyên suốt giữa các giai đoạn từ thiết kế, lập dự toán, vận hành, khai thác sử dụng và bảo trì, bảo dưỡng;

Hoàn thiện cơ chế, mô hình tổ chức, thực hiện quản lý tập trung hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch, kiến trúc, nhà ở và thị trường bất động sản đảm bảo tính đồng bộ, kết nối, cập nhật, đầy đủ và khả năng truy cập thông tin của các chủ thể có liên quan;

Nâng cao năng lực thể chế trong xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo phát triển bền vững mô hình thành phố thông minh (Smart City) trên toàn quốc.

(Nguồn:baoxaydung.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website