Hà Nội tăng cường quản lý đất đai

Theo UBND thành phố Hà Nội, đến nay Hà Nội đã hoàn thành phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của 30/30 quận, huyện, thị xã theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Thành phố cũng đã và đang tích cực tháo gỡ khó khăn trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hiện UBND Thành phố cũng đã trình HĐND Thành phố ban hành các nghị quyết phê duyệt danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019. Trên cơ sở đó, đã hoàn thành hồ sơ thu hồi đất giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với 353 dự án, diện tích 542,26 ha.

Tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất, Thành phố đã cấp GCN và đăng ký kê khai đất đai lần đầu cho 1.551.951 thửa theo Báo cáo số 13/BC-HĐND ngày 30/3/2017, đạt tỷ lệ 100%.

Đối với 94.841 thửa đất phát sinh cần cấp GCN và kê khai đăng ký đất đai, cấp được 88.140 thửa, đạt tỷ lệ 92,93%. Cấp GCN cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở được 210.328/222.834 căn, đạt tỷ lệ 94,39%. Cấp GCN cho người mua nhà tái định cư được 13.746/14.027 căn, đạt tỷ lệ 98%. Cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân sau dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp được 617.964/622.861 thửa, đạt tỷ lệ 99,21%. Cấp GCN cho các tổ chức được 19.741/20.853 thửa, đạt tỷ lệ 94,67%. Cấp GCN cho các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng là 1.707/6.685 thửa, đạt tỷ lệ 25,53%.

Liên quan đến triển khai dự án xây dựng tổng thể hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai, được biết đến nay Hà Nội đã thực hiện toàn bộ các gói thầu trên địa bàn 27 quận, huyện, thị xã; triển khai đồng bộ công tác đo đạc, số hóa, biên tập chỉnh lý bản đồ lồng ghép với công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn Thành phố.

(Nguồn:thanglong.chinhphu.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website