Hòa Bình: Huyện Lạc Thủy hoàn thành 21 đồ án quy hoạch với tổng kinh phí 17,2 tỷ đồng

Nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, phát triển đô thị và quy hoạch nông thôn, đến nay, huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) đã hoàn thành 21 đồ án quy hoạch với tổng kinh phí 17,2 tỷ đồng.

Trong số đó, có đồ án quy hoạch vùng huyện Lạc Thủy đến năm 2040; điều chỉnh và mở rộng quy hoạch chung thị trấn Chi Nê và thị trấn Ba Hàng Đồi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035; quy hoạch chung các xã Phú Nghĩa, Thống Nhất, Yên Bồng, Khoan Dụ, Đồng Tâm, Hưng Thi, Phú Thành, An Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, với tỷ lệ 1/10.000.

Ngoài ra, các quy hoạch chi tiết xây dựng với tỷ lệ 1/500 bao gồm: Khu dân cư thôn 7, xã Phú Nghĩa; Khu dân cư Bến Cát, Khu dân cư Đồi Tre, Khu dân cư Chéo Vòng ở thị trấn Chi Nê; Khu dân cư Đồi Thờ, Khu dân cư Đội 4, Khu dân cư Đồng Bong ở xã Đồng Tâm; Khu dân cư Đồi, Khu dân cư Thắng Lợi ở thị trấn Ba Hàng Đồi; và Khu dân cư Tân Thắng ở xã Phú Thành.

 Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Đối với các đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các thị trấn, UBND huyện là cơ quan tổ chức lập quy hoạch, sau đó trình Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt.

Đối với các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và quy hoạch chung xây dựng xã, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được UBND tỉnh giao, là cơ quan chủ trì thẩm định. Sau đó, Phòng sẽ tham mưu cho UBND huyện xin ý kiến của Sở Xây dựng trước khi trình UBND huyện phê duyệt.

Công tác lập quy hoạch đã cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện theo hướng đồng bộ, toàn diện và hiệu quả.

(Nguồn:moitruongvadothi.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website