Hơn 69% xã đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng 17-8, tại TP Vinh (Nghệ An), Ban Chỉ đạo T.Ư các Chương trình Mục tiêu quốc gia phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2010-2020”.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020, cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư và đại diện lãnh đạo của 17 tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) và Bắc Trung Bộ (BTB).

Tính đến hết tháng 7-2019, vùng ĐBSH và BTB có 2.402/3.474 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (đạt 69,1%). Trong đó, vùng ĐBSH đạt 83,59%, cao nhất trong cả nước, vượt mục tiêu toàn vùng là 80%. Vùng BTB đạt 51,92%, chưa đạt mục tiêu toàn vùng là 59%. Bình quân cả vùng đạt 17,4 tiêu chí, cao hơn mức trung bình cả nước là 15,26 tiêu chí/xã. Cụ thể, vùng ĐBSH đạt bình quân 18,28 tiêu chí/ xã, cao nhất cả nước; vùng BTB đạt bình quân 15,8 tiêu chí/xã. Từ đầu năm 2018, cả vùng không còn xã dưới năm tiêu chí; có 41 đơn vị cấp huyện (thuộc 13 tỉnh/thành phố) được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành xây dựng NTM, chiếm 48,8% số đơn vị cấp huyện của cả nước đạt chuẩn NTM. Có 12/17 tỉnh, thành phố ban hành tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao; phấn đấu hết năm 2020 toàn vùng sẽ có 88 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Có 9/17 tỉnh, thành phố ban hành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu; đã có 510 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu hết năm 2020, toàn vùng có 939 khu dân cư NTM kiểu mẫu. Theo đó, tổng vốn huy động thực hiện chương trình giai đoạn 2010-2019 của hai vùng khoảng 689.798 tỷ đồng, chiếm 32,5% của cả nước.

Nhờ những nỗ lực của chính quyền và người dân, đến năm 2018, thu nhập bình quân khu vực nông thôn vùng ĐBSH ước đạt 43,3 triệu đồng/người/ năm; vùng BTB đạt 27,9 triệu đồng/người/năm thấp hơn bình quân chung của cả nước (35,9 triệu đồng). Vùng ĐBSH và BTB có lần lượt 1,79%, 6,03% hộ nghèo, tất cả các tỉnh, thành phố trong vùng đạt dưới 4% và tỷ lệ hộ cận nghèo 4,38%... Tuy nhiên vùng còn có những hạn chế như: môi trường; quá trình đô thị hoá mạnh theo chiều bê tông hoá; an ninh trật tự; nhiều địa phương nặng về hình thức chưa quan tâm đến chất lượng, trông chờ ỷ lại vào nguồn lực TƯ...

Thời gian tới, vùng ĐBSH và BTB có 8/17 tỉnh, thành phố hoàn thành xây dựng NTM; 60% huyện đạt chuẩn; 85% số xã đạt chuẩn xây dựng NTM, trong đó ít nhất 30% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 7,5% đạt chuẩn NTM kiểu mẫu ; 85% thôn, bản vùng đặt biệt khó khăn được công nhận đạt chuẩn NTM theo tiêu chí áp dụng đối với các thôn, bản do địa phương quy định... Tại hội nghị, có nhiều ý kiến cho rằng: cần thay đổi phương thức sản xuất của người dân nhằm nâng cao thu nhập, gắn với thị trường, đồng thời kết hợp với doanh nghiệp để nông sản tạo thành chuỗi khép kín nâng cao chất lượng các sản phẩm; áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng NTM phải gắn với môi trường, giữ gìn bản sắc văn hoá...

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ biểu dương những kết quả các tỉnh, thành phố đạt được. Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương cần rà soát, từ đó đưa ra được phương hướng phù hợp với địa phương mình trong giai đoạn tiếp theo. Bố trí nguồn lực cần xem xét lại và đề xuất hợp lý; đặc biệt, cần xem xét và phát huy được vai trò người dân trong xây dựng NTM nhưng phải để người dân tự nguyện, tự giác. Phát triển kinh tế nông thôn, các mô hình tập thể và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp phải đạt kết quả cao nhất có thể. Phó Thủ tướng cũng lưu ý, từng tỉnh, huyện, xã phải tiếp tục phấn đấu để có kết quả xây dựng NTM cao nhất năm 2020, không được chủ quan, thỏa mãn; đồng thời, cần chú ý công tác xem xét, thẩm định, công nhận đạt chuẩn NTM, trên tinh thần không chạy theo thành tích; Đo lường kết quả đạt được là mức độ hài lòng của người dân. …

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ NN và PTNT trên cơ sở tổng kết từng vùng để chuẩn bị tốt việc xây dựng tiêu chí, cơ chế xây dựng NTM trong giai đoạn tiếp theo như: mục tiêu chung cho cả nước, cho từng vùng; tiêu chí; cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá, khen thưởng cũng như chuẩn bị cho hội nghị sắp tới…Phó Thủ tướng quán triệt lại quan điểm “ Nông thôn mới – có điểm đầu, không có điểm kết thúc”, từ đó đòi hỏi sự năng động, tự chủ của các địa phương cùng với sự chủ động đề xuất sáng kế, phương hướng mới giúp NTM phát triển…

(Nguồn:nhandan.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website