Kiểm soát chặt các dự án tác động đến môi trường

Sáng 12-8, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 47, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo một số vấn đề lớn, tiếp thu, cho ý kiến để chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Siết quản lý các dự án tác động đến môi trường

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng nêu vấn đề đánh giá tác động môi trường sơ bộ và phân loại dự án đầu tư theo mức độ tác động đến môi trường.

Theo đó, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến theo hai phương án. Phương án 1: Là phương án Chính phủ trình, với những dự án có tác động xấu đến môi trường mới phải thực hiện đánh giá sơ bộ, trong khi đó Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 chưa có quy định này. Phương án 2 tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội: Dựa trên cơ sở phân loại dự án đầu tư theo mức độ tác động đến môi trường và quy định chỉ các dự án thuộc nhóm 1 (nhóm có tác động môi trường ở mức độ cao) mới là đối tượng phải thực hiện đánh giá sơ bộ.

Về thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), hiện có hai nhóm ý kiến:

Nhóm 1: Nhất trí với phương án các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định của pháp luật về xây dựng (Bộ Xây dựng, Bộ GTVT, Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT) chủ trì, phối hợp với UBND cấp tỉnh tổ chức thẩm định báo cáo ĐTM đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của mình nhằm thuận lợi cho việc thực hiện thủ tục hành chính liên thông.

Nhóm 2: Cho rằng không nên giao các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành mà chỉ giao cho Bộ TN&MT, UBND cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ trong quá trình thẩm định báo cáo ĐTM.

Ô nhiễm bụi mịn tại Hà Nội thời gian qua bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó phải kể đến hoạt động xây dựng. Ảnh: NGUYỄN VIẾT CƯỜNG

Giá thu gom, xử lý rác do tỉnh quyết định

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng, dự thảo luật phân loại chất thải rắn sinh hoạt thành ba loại cơ bản, gồm: Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm; chất thải rắn sinh hoạt khác.

Dự luật cũng quy định căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội từng địa phương, UBND tỉnh quyết định phân loại cụ thể chất thải rắn sinh hoạt khác.

Dự thảo luật giao bộ trưởng Bộ TN&MT hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt; hướng dẫn hình thức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo khối lượng, chủng loại phát sinh.

“Hộ gia đình, cá nhân thải ra chất thải rắn sinh hoạt có trách nhiệm chi trả một phần kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý. Phần kinh phí còn lại được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy định của Chính phủ” - ông Dũng nói.

Đối với chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế được phân loại theo quy định không phải chi trả kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý.

Dự thảo luật giao UBND cấp tỉnh quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; quy định cụ thể hình thức và mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng, chủng loại rác thải ra.

(Nguồn:plo.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website