Quảng Ngãi: Thực hiện rà soát các dự án đầu tư trong nước trên địa bàn

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Văn bản số 2291/UBND-TH liên quan đến chỉ đạo tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh.

Rà soát các dự án đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, đối với các dự án đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) Dung Quất và các Khu công nghiệp (KCN) Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục giám sát tiến độ thực hiện; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư và tham mưu UBND tỉnh xử lý đối với những trường hợp thực hiện chậm tiến độ theo quy định.

Sở Xây dựng, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi nghiêm túc thực hiện việc rà soát, báo cáo các dự án chậm tiến độ theo đúng chỉ đạo tại điểm 5, Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh để Sở Kế hoạch và Đầu tư có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh đúng thời gian quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tích cực, tăng cường hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 03/4/2018 và các văn bản có liên quan; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư theo thẩm quyền.

Về các nội dung đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 576/SKHĐT-KTĐN ngày 25/4/2019: Đối với 10 dự án đang triển khai gặp khó khăn, vướng mắc, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo cụ thể đối với từng trường hợp để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư.

Đối với 06 dự án chậm tiến độ đề xuất thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND thực hiện thu hồi theo đúng quy định.

Riêng đối với dự án Trung tâm vui chơi giải trí tổng hợp - Cty Kinh doanh thương mại Rồng Vàng, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2208/UBND-TH ngày 07/5/2019.

(Nguồn:baoxaydung.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website