Quy chế quản lý kiến trúc xây dựng khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội về quy chế quản lý kiến trúc xây dựng khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia. (Nguồn: Internet)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Văn bản số 5133/VPCP-CN ngày 01/6/2018 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng sẽ chấm dứt hiệu lực của Quyết định số 12/2007/QĐ-BXD ngày 23/3/2007 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý kiến trúc, xây dựng khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Quy chế 12) và Thông tư số 26/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2007/QĐ-BXD tại Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng, dự kiến ban hành tháng 11/2018.

Vì vậy, để đảm bảo yêu cầu quản lý quy hoạch, kiến trúc, xây dựng khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia theo phạm vi Quy chế 12, đề nghị UBND TP Hà Nội căn cứ các quy hoạch, quy định hiện hành có liên quan chỉ đạo thực hiện công tác quản lý theo quy định và sớm ban hành Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Văn bản số 5133/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ để hoàn chỉnh đồng bộ các quy định quản lý đối với khu vực nêu trên.

(Nguồn:baoxaydung.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website