Sở Xây dựng Hà Tĩnh: Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn toàn tỉnh

Sở Xây dựng Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 36/QĐ-SXD về việc công bố đơn giá xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh.

Bộ đơn giá xây dựng công trình mới được Sở Xây dựng ban hành là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu, áp dụng xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, công bố kèm theo quyết định là bộ đơn giá xây dựng công trình Hà Tĩnh, bao gồm: Đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng, phần lắp đặt, khảo sát xây dựng, phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng.

Bộ đơn giá xây dựng công trình công bố tại Điều 1 của Quyết định 36/QĐ-SXD sẽ là cơ sở cho việc lập đơn giá xây dựng công trình, tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu, xác định giá xét thầu, thanh quyết toán vốn đầu tư Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đối với những công trình, gói thầu các công việc chưa có đơn giá hoặc đơn giá không phù hợp yêu cầu thì chủ đầu tư tổ chức xác định lại đơn giá, báo cáo Sở Xây dựng Hà Tĩnh xem xét chấp thuận trước khi áp dụng.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2019, thay thế các Quyết định số 41/QĐ-SXD ngày 10/5/2016 của Sở Xây dựng về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 69/QĐ-SXD ngày 5/9/2017 của Sở Xây dựng Hà Tĩnh về việc công bố đơn giá khảo sát xây dựng công trình; Quyết định số 59/QĐ- SXD ngày 20/7/2018 của Sở Xây dựng về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh.

Quyết định số 36/QĐ-SXD đã đồng bộ hóa các bộ định mức đơn giá hiện hành và cập nhật đơn giá vật liệu, nhân công và ca máy thi công theo mặt bằng mới phù hợp với thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập dự toán công trình trên địa bàn tỉnh.

(Nguồn:baoxaydung.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website