Tăng tốc triển khai đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng

Ngày 18/7, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng (Đề án 2038) nhằm đánh giá tình hình triển khai đề án. Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, địa phương và hội nghề nghiệp.

Bộ Xây dựng triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 2038

Báo cáo tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng Phạm Văn Khánh, đại diện cơ quan thường trực Ban chỉ đạo cho biết: Triển khai Đề án 2038, Bộ Xây dựng đã hoàn thành công tác rà soát 14.738/14.738 định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố và đã loại bỏ 1.005 định mức quá lạc hậu, sửa đổi 3.289 định mức, bổ sung 1.786 định mức.

Ông Phạm Văn Khánh nhận định: Việc điều chỉnh một số định mức có tác động lớn, nên cần kiểm chứng lại. Hiện nay, công tác kiểm chứng đã xong. Bộ Xây dựng đang tiến hành thẩm định hệ thống định mức này.

Một nhiệm vụ lớn khác của Đề án mà Bộ tập trung triển khai là nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện về cơ bản nội dung chính của các phương pháp xác định định mức, giá xây dựng và dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị đảm bảo phù hợp với kinh tế thị trường và thông lệ quốc tế.

Đặc biệt, Bộ Xây dựng đã hoàn thành dự thảo và đang trình Chính phủ phê duyệt Nghị định thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đồng thời đang soạn thảo dự thảo 11 thông tư hướng dẫn các phương pháp xây dựng hệ thống định mức và giá xây dựng theo nội dung quy định tại Nghị định thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

Ông Khánh cho biết, toàn bộ những nghiên cứu, hợp tác của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) trong 4 năm vừa qua, cũng như nghiên cứu của các cơ quan liên quan đã được truyền tải vào trong Nghị định sẽ thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, hướng đến mục tiêu tính đúng, tính đủ. Cơ chế quản lý cũng thay đổi một cách để chủ động và khắc phục được những tồn tại trước đây, với tinh thần đảm bảo nguyên tắc quản lý theo cơ chế thị trường phù hợp với thông lệ quốc tế.

Bộ Xây dựng cũng đang chủ trì xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu bao gồm định mức giá, suất vốn đầu tư. Hệ thống cơ sở dữ liệu có phần mềm quản lý nhằm đánh giá tình hình biến động của thị trường, bao gồm biến động theo không gian, theo thời gian. Đây là nền tảng quan trọng để phục vụ quản lý Nhà nước, tạo ra thị trường minh bạch và công khai, góp phần chống thất thoát lãng phí.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng đã tích cực hợp tác quốc tế trong quá trình triển khai Đề án…

Các bộ, địa phương lúng túng bố trí nguồn vốn triển khai Đề án

Cùng với Bộ Xây dựng, các Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Bộ Công Thương, Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT), Bộ Quốc phòng và các địa phương… cũng đã tích cực triển khai Đề án, nhất là trong công tác rà soát các định mức chuyên ngành do đơn vị công bố.

Cụ thể, đối với Bộ GTVT, việc xây dựng mới cũng như điều chỉnh, bổ sung định mức chuyên ngành được thực hiện thường xuyên theo kế hoạch hàng năm. Tuy nhiên, do phạm vi phụ trách chuyên ngành vừa rộng, vừa đặc thù nên nhiệm vụ xây dựng, công bố, ban hành định mức được giao cho nhiều cơ quan, đơn vị cùng thực hiện. Do vậy, công tác quản lý định mức còn dàn trải, chưa thống nhất, không có cơ quan tham mưu quản lý chung.

Bộ NN&PTNT thực hiện rà soát hệ thống định mức chuyên ngành đã ban hành đạt khoảng 70% khối lượng. Bộ Công Thương cũng đã ban hành kế hoạch triển khai Đề án 2038 và đang tiến hành rà soát định mức quản lý các chuyên ngành dầu khí, than, điện lực và năng lượng tái tạo, công nghiệp, hóa chất…

Chia sẻ kết quả rà soát các định mức tại Hà Nội, đại diện địa phương này mong mỏi sớm xây dựng và ban hành phương pháp xây dựng hệ thống định mức và giá xây dựng mới đáp ứng yêu cầu và thực tiễn hiện nay, nhất là trong các công tác cần huy động nguồn lực xã hội hóa.

Khi thực hiện rà soát hệ thống định mức, giá xây dựng, cần xây dựng và ban hành các hướng dẫn chuyển tiếp để đảm bảo việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng được đồng bộ và không ảnh hưởng đến tiến độ các dự án.

Là địa phương ban hành 3.421 định mức các lĩnh vực bảo trì cầu, đường bộ, hầm sông Sài Gòn, chiếu sáng công cộng, tín hiệu giao thông, công viên cây xanh, thoát nước, vận tải hành khách công cộng và đường thủy nội địa… báo cáo của TP Hồ Chí Minh cho biết, các định mức trên đã được ban hành trước thời điểm triển khai thực hiện Đề án 2038 không lâu, đến nay vẫn phù hợp với tình hình sản xuất thực tế tại thành phố, do đó thành phố kiến nghị Bộ Xây dựng chấp thuận thông qua các bộ định mức để thành phố tiếp tục áp dụng sau ngày 01/03/2019.

Một số bộ, địa phương bày tỏ sự lúng túng trong việc phân bổ nguồn lực và thời gian để đáp ứng được mục tiêu và tiến độ của Đề án.

Đại diện các hội nghề nghiệp, Chủ tịch Hiệp hội tư vấn Việt Nam Nguyễn Thị Duyên cho biết, các đơn vị tư vấn ảnh hưởng nhiều bởi các định mức xây dựng do vậy việc xây dựng các bộ định mức mới phải bám sát thực tế, nhất là sự đổi mới của công nghệ, nhằm tiến gần tới mục tiêu tính đúng, tính đủ…

Chủ tịch Hiệp hội Môi trường xây dựng Nguyễn Hữu Dũng cũng cho rằng đơn giá đối với những hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn cũng như dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị khác cần phải tính đúng tính đủ bởi đặc thù vùng miền, mỗi địa phương khác nhau; phụ thuộc vào công nghệ máy móc cũng như suất đầu tư.

Ông Dũng đề nghị trong quá trình xây dựng hoàn thiện hệ thống định mức giá lĩnh vực dịch vụ hạ tầng kỹ thuật, cần huy động sự tham gia của các chuyên gia chuyên ngành lĩnh vực này, từ xử lý chất thải rắn, nước thải đến cây xanh, dịch vụ đô thị...

Khẩn trương ban hành các thông tư hướng dẫn Nghị định thay thế Nghị định 32/2015/NĐ-CP

Trước đề xuất của các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, các địa phương về nguồn vốn triển khai Đề án, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh cho biết: Ban chỉ đạo đã có hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án. Theo đó, các bộ, địa phương sử dụng nguồn vốn sự nghiệp khoa học và sự nghiệp kinh tế, chi thường xuyên bổ sung bố trí hàng năm và huy động thêm các nguồn vốn tài trợ từ các nước, các tổ chức quốc tế để thực hiện Đề án.

Thứ trưởng lưu ý các bộ, địa phương chỉ rà soát hệ thống định mức do đơn vị mình ban hành chứ không rà soát tất cả các định mức hiện hành trong cả nước. Hiệu quả định mức xây dựng theo phương pháp mới mang lại đem đến lợi ích lớn hơn rất nhiều so với nguồn vốn thực hiện Đề án do vậy các bộ, địa phương cần đưa vốn thực hiện Đề án vào dự toán, kế hoạch chi hàng năm nhằm triển khai các nhiệm vụ của Đề án đúng tiến độ.

Tới đây, Ban chỉ đạo sẽ ban thành hướng dẫn chi tiêu tài chính trong quá trình lập kế hoạch, dự toán kinh phí, phân bổ vốn và giải ngân cho các nhiệm vụ triển khai của Đề án.

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh chỉ đạo: Thời gian tới, Đề án sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về định mức, giá xây dựng và dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị; xây dựng hệ thống định mức, giá xây dựng và dịch vụ đô thị theo phương pháp mới đã hoàn thiện; tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị...

Nhằm đảm bảo tiến độ triển khai và giải quyết vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Đề án 2038 Bùi Phạm Khánh đề nghị các bộ, địa phương tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn phối hợp với Bộ Xây dựng hoàn thiện công tác rà soát định mức và giá xây dựng nhằm đảm bảo chất lượng cao nhất, phục vụ tốt nhất các mục tiêu quản lý chi phí đầu tư xây dựng của các công trình xây dựng chuyên ngành cũng như các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đặc thù tại địa phương.

Sau khi Nghị định thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP được Chính phủ ban hành, Bộ Xây dựng dự kiến sẽ ban hành các Thông tư hướng dẫn phương pháp xây dựng hệ thống định mức, giá xây dựng và dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị mới trong tháng 11/2019.

Nhiệm vụ xây dựng hệ thống định mức, giá xây dựng và dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị theo phương pháp mới là một khối công việc vô cùng lớn của Đề án, do đó đề nghị các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, địa phương chủ động nghiên cứu, phối hợp với Bộ Xây dựng nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ của Đề án.

Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị các cơ quan hữu quan tham gia, hỗ trợ Bộ Xây dựng trong việc triển khai, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị nhằm đảm bảo tính khả thi, hiệu quả mang lại theo đúng kỳ vọng của Đề án…

(Nguồn:baoxaydung.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website