Thái Nguyên: Triển khai công tác lập đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có văn bản triển khai công tác lập đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc đến năm 2030.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 1577/QĐ-TTg ngày 15/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030, Sở Xây dựng Thái Nguyên và Viện Quy hoạch xây dựng Thái Nguyên đã chủ động phối hợp với Bộ Xây dựng và Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia - Bộ Xây dựng trong quá trình tổ chức lập quy hoạch để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện quy hoạch.

Để công tác lập Đồ án quy hoạch đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ theo các quy định hiện hành, sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt, mới đây, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Văn bản số 970/UBND-QHXD giao Sở Xây dựng Thái Nguyên chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tổng hợp số liệu, thông tin phục vụ công tác lập Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc đến năm 2030.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND TP Thái Nguyên, UBND thị xã Phổ Yên, UBND huyện Đại Từ và các địa phương liên quan chủ động chuẩn bị thông tin liên quan đến khu vực lập quy hoạch; cung cấp thông tin cho đơn vị lập tư vấn quy hoạch theo quy định.

Theo báo cáo thuyết minh nhiệm vụ do Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia lập (VIUP - Đơn vị tư vấn), phạm vi lập quy hoạch Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc bao gồm toàn bộ cảnh quan tự nhiên Khu du lịch Hồ Núi Cốc, có diện tích 19.276ha, trong đó diện tích mặt nước Hồ Núi Cốc rộng khoảng 2.500ha.

Về định hướng quy hoạch không gian, nhiệm vụ xác định vùng không gian Hồ Núi Cốc là không gian chủ đạo để chọn hướng phát triển, tận dụng địa hình tự nhiên, giá trị cảnh quan, giá trị văn hóa, nhân văn, các yếu tố hiện trạng, lựa chọn các khu vực có địa hình phù hợp để xây dựng các công trình cho Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc và khu đô thị dịch vụ, đảm bảo các quy định của pháp luật đất đai, không chuyển đổi đất rừng tự nhiên sang mục đích khác; chú ý đặc biệt tới bảo vệ môi trường, tái định cư, mật độ xây dựng để giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa dân tộc, bảo vệ đa dạng sinh học vùng Hồ Núi Cốc.

Ngoài ra, Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc cần có sự tham gia của nhiều địa phương trong tỉnh cùng với sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương nhằm đảm bảo tính thống nhất, khả thi và có hiệu quả cao.

Hạng mục Cổng tam quan trên đường Bắc Sơn kéo dài đã được nhà đầu tư xây dựng.

Được biết, vào tháng 2/2016, Dự án xây dựng khu du lịch Hồ Núi Cốc đã được tỉnh Thái Nguyên và Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường động thổ xây dựng với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 15.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, tới nay nhiều hạng mục của dự án đã được thay đổi và chưa, chậm triển khai.

(Nguồn:baoxaydung.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website