Thẩm định 818 bản đồ hiện trạng phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết: Thực hiện công tác đo đạc, bản đồ, viễn thám và xây dựng hồ sơ địa chính, tính đến tháng 10-2020, Sở đã tổ chức bàn giao mốc giới và định vị mốc giới phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện 506 dự án trên địa bàn thành phố.

Sở cũng thẩm định 818 bản đồ hiện trạng phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập quy hoạch, giao đất, cho thuê đất… của các tổ chức; thẩm định theo phân cấp 67 hồ sơ cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ và báo cáo Cục Đo đạc bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cấp giấy phép theo quy định.

Đối với Dự án xây dựng tổng thể hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Hà Nội, Sở tập trung thực hiện đồng bộ công tác đo đạc, số hóa, biên tập chỉnh lý bản đồ lồng ghép với công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Đến nay, Sở đã bàn giao sản phẩm đo đạc bản đồ cho 27 quận, huyện, thị xã để khai thác, phục vụ công tác quản lý.

(Nguồn:hanoimoi.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website