Toàn tỉnh Bắc Ninh cấp 709 giấy phép xây dựng tăng 30% so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2020, Sở Xây dựng, UBND cấp huyện thực hiện tốt các thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy phép xây dựng, xử lý 4 tại chỗ và thực hiện theo Quy chế “Một cửa liên thông” ở cấp huyện, giảm thời gian cấp phép, tạo thuận lợi cho công dân và tổ chức. Kết quả, toàn tỉnh cấp 709 giấy phép xây dựng tăng 30% so với cùng kỳ năm 2019.

Khu đô thị mới Quế Võ được quản lý chặt chẽ hoạt động đầu tư xây dựng tạo diện mạo khang trang cho địa phương, tăng tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh.

Ngoài ra, Sở còn tham mưu UBND tỉnh công bố đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh qua đó giúp các cơ quan quản lý Nhà nước, chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán một cách kịp thời, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; chủ động hướng dẫn Phòng quản lý xây dựng cấp huyện về công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế và dự toán theo các quy định mới. Qua đó, toàn tỉnh có 525 dự án được các cơ quan thẩm quyền thẩm định và phê duyệt thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công dự toán (tăng 49,5% so với cùng kỳ năm 2019). Qua thẩm định, phê duyệt đã cắt giảm giá trị dự toán khoảng 3,5% ở cấp huyện, khoảng gần 5% đối với các Sở quản lý công trình chuyên ngành; cắt giảm 99,89 tỷ đồng/2.514,75 tỷ đồng (tỷ lệ 3,97%) qua công tác thẩm tra thiết kế, dự toán 484 bộ hồ sơ của Trung tâm Kiểm định chất lượng và Kinh tế xây dựng.

Để tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng, các đơn vị chuyên ngành cấp tỉnh, huyện đã chủ động kiểm tra chất lượng công trình xây dựng, nâng cao chất lượng kiểm tra nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; chấn chỉnh các vi phạm chất lượng và thất thoát, lãng phí. Kết quả, 263 công trình, hạng mục công trình xây dựng được kiểm tra nghiệm thu đưa vào sử dụng (tăng 42% so với cùng kỳ năm 2019). Qua kiểm tra, ngành chức năng chỉ ra, tổng hợp các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý chất lượng công trình và tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý để nâng cao chất lượng các công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn.

(Nguồn:baobacninh.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website