Một trong các động lực phát triển cntt&tt Việt Nam trong thập kỷ tới

XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH (ĐTTM) TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI VIỆT NAM 1. Sự phát triển của đô thị Việt Nam  Tính đến cuối năm 2016, tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đạt khoảng 36,7%, tương ứng với 33,62 triệu người, so với năm 2015 tăng khoảng 1% (tương đương với 1,35 triệu người). Đô thị hóa và công nghiệp hóa luôn có mối quan hệ phụ thuộc, bổ sung hỗ trợ lẫn nhau. Bằng chứng rõ nét cho sự kết hợp này thể hiện qua số lượng các khu công nghiệp tại Việt Nam tăng nhanh cùng với quá trình đô thị hóa.

2. Đô thị Hiện đại (ĐTHĐ) và Đô thị Thông minh (ĐTTM)

- Đô thị hiện đại: 

Trên thế giới đã hình thành hàng vạn đô thị, trong đó có hàng ngàn các đô thị hiện đại (ĐTHĐ) với đủ mọi quy mô. Yêu cầu chủ yếu để đô thị được xếp loại ĐTHĐ là nó phải có cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh. Cho đến những năm 90 thế kỷ trước, phần lớn thủ đô và nhiều thành phố ở các quốc gia tiên tiến đều đã là các ĐTHĐ: cỡ lớn như Washigton D.C, Moskva, Paris, Tokyo, London…, cỡ vừa như Ottawa, Helsinki hay cỡ nhỏ như Canberra, Praha… Những siêu đô thị ở Đông Nam Á như: Phnom Penh (Campuchia), Jakarta (Indonesia), Kuala Lumpur (Malaysia), Manila (Philippines), Bangkok (Thái Lan), TP.HCM (Việt Nam) và Singapore (quốc đảo Singapore)

Việt Nam chưa có đô thị nào có thể coi là ĐTHĐ. Tuy nhiên, trong lòng các đô thị chưa thật hiện đại vẫn không loại trừ việc xây dựng một số vùng hoặc khu vực ĐTTM.


-Đô thị thông minh (ĐTTM): 

Qua nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng ĐTTM tại các thành phố đã có chiến lược hoặc kế hoạch phát triển ĐTTM bền vững cho thấy:

  1. Các dự án ĐTTM thường được tập trung vào từng lĩnh vực cụ thể [1]:

- Đa phần các dự án tập trung vào lĩnh vực điện, năng lượng… ở các nước châu Âu, Úc, Nhật và Hoa Kỳ có tính bền vững về mặt kinh tế, 

- Tập trung vào lĩnh vực giao thông (Indonesia), 

- Quản lý ĐTTM, hạ tầng thông minh, thành phố tri thức (Hàn Quốc, Trung Quốc, Braxin, Việt Nam…), 

- Môi trường sinh thái, xử lý nước thải: (Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Việt Nam)

b. Một số thách thức khi triển khai xây dựng ĐTTM

Trong quá trình triển khai áp dụng các ứng dụng và dịch vụ ĐTTM trong phát triển ĐTTM có một số thách thức xảy ra như: An toàn thông tin và bảo vệ thông tin cá nhân; Sự tin cậy; Quy mô lớn; Các khía cạnh pháp lý và xã hội; Dữ liệu lớn; Mạng cảm biến; Những rào cản đáp ứng nhu cầu…

(Nguồn:PGS. TS. Trần Minh Tuấn - Tạp chí quy hoạch số (91+92))
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website