Giải thưởng
Tìm theo tên giải thưởng
< Trở lại danh sách

Đồ án QHCT khu liên hợp thể thao Quốc gia Hà Nội

Giải thưởng: Giải nhì - Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia

Tác giả: KTS Ngô Trung Hải

              KTS Phạm Thanh Mai

              KTS Đỗ Tú Lan

              và các cộng sự

Năm đoạt giải: 2002