Tin quốc tế

Kashiwanoha - thành phố thông minh kiểu mẫu
Kashiwanoha - thành phố thông minh kiểu mẫu

Kashiwanoha (tỉnh Chiba) là thành phố đầu tiên của Nhật Bản, 1 trong 10 thành phố trên thế giới được trao chứng nhận cấp độ bạch kim, cấp độ cao nhất cho các công trình xây dựng xanh, do Hội đồng Xây dựng Xanh của Mỹ cấp. Kashiwanoha được coi là kiểu mẫu thành phố thông minh về “xã hội tương lai 5.0”.

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website