Tin quốc tế

Ngân hàng Phát triển mới hỗ trợ 30 tỷ USD cho các nước BRICS
Ngân hàng Phát triển mới hỗ trợ 30 tỷ USD cho các nước BRICS

Trong 5 năm tới, Ngân hàng Phát triển mới (NDB) dự kiến sẽ hỗ trợ tài chính 30 tỷ USD cho các nước thành viên Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS).

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website