Tin tổng hợp

Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1-1-2025
Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1-1-2025

Sáng 28-11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) với 495 đại biểu tán thành, chiếm 94,13% tổng số đại biểu Quốc hội (ĐB).

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website