Tin tổng hợp

 Đề xuất thành lập cơ quan thanh tra ở một số Tổng cục, Cục thuộc Bộ
Đề xuất thành lập cơ quan thanh tra ở một số Tổng cục, Cục thuộc Bộ

Thực tế cho thấy, nhiều bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực có những tổng cục, cục có chức năng quản lý nhà nước và nhu cầu thanh tra lớn nhưng do Luật không cho phép thành lập tổ chức thanh tra nên đã tổ chức thành các đơn vị tham mưu về công tác thanh tra, không có đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thanh tra nên hoạt động gặp nhiều khó khăn, hạn chế.

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website