Tin tức

VIUP báo cáo Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
VIUP báo cáo Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 22/7/2021, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến báo cáo đầu kỳ quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng chủ trì hội nghị. Tham dự còn có Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; các Sở, ban ngành liên quan; đại diện Vụ Quản lý quy hoạch – Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh.

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website