Tin VIUP

PGS.TS HOÀNG VĨNH HƯNG: TĂNG TÍNH KHẢ THI CỦA QUY HOẠCH QUỐC GIA PHÙ HỢP VỚI CÁC NGUỒN LỰC, HƯỚNG ĐẾN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
PGS.TS HOÀNG VĨNH HƯNG: TĂNG TÍNH KHẢ THI CỦA QUY HOẠCH QUỐC GIA PHÙ HỢP VỚI CÁC NGUỒN LỰC, HƯỚNG ĐẾN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Đóng góp ý kiến vào Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, PGS.TS Hoàng Vĩnh Hưng - Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị nông thôn quốc gia (Bộ Xây dựng) nêu quan điểm: Cần tăng tính khả thi của quy hoạch, phù hợp với các nguồn lực của quốc gia, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững...

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website