Tin VIUP

VIUP tổ chức Hội đồng KHKT cấp Viện góp ý đồ án “Điều chỉnh QHC xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050”
VIUP tổ chức Hội đồng KHKT cấp Viện góp ý đồ án “Điều chỉnh QHC xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050”

Ngày 1/12/2022, Hội đồng KHKT VIUP đã họp góp ý đồ án “Điều chỉnh QHC xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050”. Hội đồng do TS.KTS Hoàng Vĩnh Hưng, Phó Viện trưởng làm Chủ tịch.

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website