Tin VIUP

VIUP tổ chức họp nghiệm thu đề tài
VIUP tổ chức họp nghiệm thu đề tài

Ngày 13/12/2023, Hội đồng KHKT cấp cơ sở VIUP tổ chức họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đề xuất nội dung đổi mới công tác QHXD nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia”. Hội đồng do Phó Viện trưởng VIUP Phạm Thị Nhâm làm chủ tịch.

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website