Tin tổng hợp

Xây, sửa nhà cho 41 người có công với cách mạng
Xây, sửa nhà cho 41 người có công với cách mạng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt kinh phí sửa chữa và xây mới nhà ở cho đối tượng người có công với cách mạng từ nguồn Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh.

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website