Tin tổng hợp

Hơn 12 nghìn tỷ đồng xây nhà ở cho sinh viên
Hơn 12 nghìn tỷ đồng xây nhà ở cho sinh viên

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về hiệu quả, kết quả đầu tư các dự án phát triển nhà ở sinh viên bằng nguồn vốn nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) giai đoạn 2009 - 2015.

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website