Giải thưởng
Tìm theo tên giải thưởng
< Trở lại danh sách

Ý tưởng TKĐT khu trung tâm hiện hữu mở rộng TP. Hồ Chí Minh

Giải thưởng: Giải ba

Chủ đầu tư: UBND TP. Hồ Chí Minh

Vị trí: TP. Hồ Chí Minh

Hợp tác tư vấn: Hansen Partnership (Australia)

Năm đoạt giải: 2007