Giải thưởng
Tìm theo tên giải thưởng
< Trở lại danh sách

Phương án thiết kế kiến trúc, bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu, thuộc khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội.

Giải khuyến khích Cuộc thi Thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc, bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu, thuộc khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội.
Đơn vị tổ chức: Sở Quy hoạch- Kiến trúc Hà Nội
Quy mô: 45350m2
Năm thực hiện: 2014