Giải thưởng
Tìm theo tên giải thưởng
< Trở lại danh sách

Ý tưởng QHCT tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm hành chính tỉnh Khánh Hòa

Giải nhì (Không có giải nhất)

Đơn vị tổ chức: Sở Xây dựng Khánh Hòa & Tập đoàn FLC

Chủ đầu tư: Tập đoàn FLC

Địa điểm: tỉnh Khánh Hòa

Quy mô: 126 ha

Năm thực hiện: 2015