Giải thưởng
Tìm theo tên giải thưởng
< Trở lại danh sách

Giải nhất Cuộc thi tuyển P.A QHC TP. Long Xuyên tỉnh An Giang đến 2035, tầm nhìn 2050

Quy mô: 11.522 ha

Đơn vị tổ chức: UBND tỉnh An Giang

Năm đoạt giải: 2016

Các giải thưởng khác