Giải thưởng
Tìm theo tên giải thưởng
< Trở lại danh sách

Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2018: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Tp. Pleiku đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hạng mục Tác phẩm xuất sắc tại Việt Nam của KTS nước ngoài

Liên danh tư vấn nước ngoài và trong nước AREP Ville/Viện Kiến trúc – Hội KTSVN/ Viện thiết kế đô thị (VIUP)

Vị trí: Tp. Pleiku tỉnh Gia Lai

Quy mô: 26.199,34 ha

Đơn vị tổ chức: Hội KTSVN;  Bộ Xây dựng; Bộ VH – TT & DL

Năm đoạt giải: 2018

Các giải thưởng khác