Giải thưởng
Tìm theo tên giải thưởng
< Trở lại danh sách

Giải nhất Cuộc thi tuyển Ý tưởng Quy hoạch xây dựng khu vực chung quanh đầm Thị Nại tỉnh Bình Định

Vị trí: tỉnh Bình Định

Quy mô: hơn 5.000 ha

Đơn vị tổ chức: UBND tỉnh Bình Định

Năm đoạt giải: 2018

Các giải thưởng khác