Giải thưởng
Tìm theo tên giải thưởng
< Trở lại danh sách

Giải thưởng VUDA 2018 - Giải bạc (thể loại Đồ án QHXD): QHCXD khu Kinh tế Móng Cái tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 tỷ lệ 1/10.000

Vị trí: Tp. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Quy mô: khoảng  121.197 ha

Đơn vị tổ chức: VUPA, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, VCCI

Năm đoạt giải: 2018

Các giải thưởng khác