Giải thưởng
Tìm theo tên giải thưởng
< Trở lại danh sách

Giải thưởng VUDA 2018 - Giải đồng (thể loại Đồ án QHXD): Quy hoạch xây dựng công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đến năm 2030

Liên danh VIUP và Tư vấn THIRDROCK, HOA KỲ

Vị trí: tỉnh Hà Giang

Quy mô: 2.356,8km2

Đơn vị tổ chức: VUPA, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, VCCI

Năm đoạt giải: 2018

Các giải thưởng khác