Giải thưởng
Tìm theo tên giải thưởng
< Trở lại danh sách

Giải thưởng VUDA 2018 - Giải đồng (thể loại QH khu chức năng đặc thù): ĐC QH phân khu tỷ lệ 1/2000 khu CNĐT & DV Việt Nam – Singapore (VSIP)

Vị trí: huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Quy mô: khoảng 635 ha

Đơn vị tổ chức: VUPA, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, VCCI

Năm đoạt giải: 2018

Các giải thưởng khác