Giải thưởng
Tìm theo tên giải thưởng
< Trở lại danh sách

Cuộc thi thiết kế "Ý tưởng kiến trúc bệnh viện dã chiến"

Đơn vị tổ chức:  Bộ Y tế, Hội KTS Việt Nam, Tạp chí Kiến trúc

Đơn vị dự thi: Viện QHĐT&NTQG

Mã số dự thi: VI123

Giải thưởng: Phương án xuất sắc cuộc thi thiết kế bênh viện dã chiến

Năm đoạt giải: 07/2020