Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

ĐC QHXD vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Phạm vi gồm : Thủ đô Hà Nội và 9 tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang

Quy mô : 24.300 km2

Đơn vị hợp tác : Viện Quy hoạch Phát triển Vùng lie - de - France (IAU) - Pháp

Năm thực hiện đồ án : 2013

Hợp tác Quốc tế khác