Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Điều chỉnh QHC thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đến năm 2035

Vị trí: Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Quy mô:  7.386,10 ha

Quyết định phê duyệt số: 1639/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 7 năm 2020

Hợp tác tư vấn: Tập đoàn tư vấn Mỹ (ACG) tại Việt Nam

Năm thực hiện: 2020

Hợp tác Quốc tế khác