Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Vị trí: huyện Thái Thụy, huyện Tiền Hải và phần tiếp giáp ven biển

Quy mô:  30.583 ha

Quyết định phê duyệt số: 1486/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2019

Hợp tác tư vấn: Hansen Partnership

Năm thực hiện: 2018

Hợp tác Quốc tế khác